Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

çingeneler 9.yy.'ın başlarında açlık, savaş, kıtlık gibi nedenlerle hindistan'dan yüzlerce yıl yerleşik hayat yaşadıkları yunanistan'a ve oradan da bütün balkan yarımadasına yayılmışlardır. 15.yy. başında da ispanya'ya ulaşmışlardır. insanlar onların mısır'dan geldiğini düşünmüşler ve onları "egyptian" (mısırlı) diye isimlendirmişlerdir. bu kelimeden de "gitano" yani "gypsy" sözü çıkarılmıştır.

çingeneler, beraberlerinde romance olarak bilinen ve kendi öz dilleri olan bu dili ve hayatları dolayısıyla çok değişmiş olan hindistan oryantal folklorün özelliklerini taşıyan şarkılarını beraberlerinde getirmişlerdir.

çingenelerin ispanya'ya geldiği dönemde 800 senedir hüküm süren emevi egemenliği sona eriyor. müslümanların ülkeden çıkarılmasıyla beraber "hristiyanlaştırma" hareketi ile hoşgörünün yerini baskılar ve yasaklar alıyor. kral ı. carlos'tan (1517-1556) kral ııı. carlos'a kadar çingeneler, zor ve eziyet dolu bir hayat yaşıyorlar. ispanya'ya giriş yapmalarından 50 yıl sonra kanun çıkıyor. ilk kanuna göre çingenelerin belirli bir bölgede yerleşmeleri söyleniyor. 30 gün zaman tanıyorlar. yerleşmeyenlere ağır cezalar veriliyor.

60 yıl sonra 2.kanun geliyor. sadece çingene olduğu için ispanyollar bu kişileri öldürme hakkına sahip oluyorlar. ıı. felipe daha akıllı ve daha kötü, daha katı cezalar uyguluyor. çingenelere kürek cezası, madende işçi olarak çalışma cezaları veriliyor.

ııı. carlos ise bir kanunla çingeneleri aralarına kabul ediyor. topluma ayak uydurmalarını, kılık kıyafetlerini düzeltmelerini, kendilerine çeki düzen getirmelerini istiyor.

çingene adı insanlar tarafından önyargıyla karşılanıyordu. çünkü insanların kavgalarda öldüğü, gürültülü partilerden dolayı kötü bir şana sahiptiler. düzgün ispanyolca da konuşmak istemiyorlardı. kendi dillerini konuşmaları yasaklanmıştı. dağlardaki mağaralarda yaşıyorlardı. maden ocaklarında gruplar halinde çalışırlardı ve birçoğu hayatlarını buralarda kaybederlerdi. çapraşık müziklerini sergilemek için zenginler tarafından partilere çağırılırlardı. şarkılar, genelde, üst sınıfın onlara yaptığı haksızlıkları konu alırdı, ama zaten dinleyenler çingenelerin söylediklerini anlamazlardı. zamanla, ispanyollar biraz yumuşadı, çingeneler de onlara uydu ve müziklerine daha fazla insan ilgi gösterdi.